Lagalegur fyrirvari tölvupósts

Upplýsingar sem fram koma í tölvupósti, og eftir atvikum viðhengjum, frá netföngum KORTA innihalda upplýsingar sem eingöngu eru ætlaðar þeim sem tölvupósturinn er stílaður á. Sá sem fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekur við tölvupósti og viðhengjum hans skal gæta fyllsta trúnaðar, tilkynna sendanda og eyðileggja sendinguna, eins og skylt er skv. 47.gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti, án þess að afrita, dreifa eða notfæra sér á nokkurn hátt. Efni tölvupósts og viðhengja er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi KORTA. Óheimil meðferð tölvupósts og viðhengja hans getur varðað skaðabóta- og refsiábyrgð lögum samkvæmt.

Disclaimer

Please note that this e-mail and its attachments is intended for the exclusive use of the person or entity to which it is addressed. Any review, disclosure, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by others than the intended recipient is prohibited by law. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete the message.